Gå tillbaka

Investera i en fastighet i Marbella för att erhålla Golden Visa

Ett av de största hindren när man bestämmer sig för att flytta till ett främmande land är ansökningsprocessen för uppehålls- och arbetstillstånd. För medborgare utanför Europeiska unionen som planerar att flytta till det Spanien kan denna process ofta vara både utdragen och komplicerad. Men som tur är finns det en lösning på detta problem, som kallas ”Golden Visa”.

Vad är Golden Visa Visumet och vilka är dess fördelar?

Golden Visa-programmet är ett alternativ till de konventionella uppehållstillståndsprocesserna, och det har på kort tid blivit populärt på grund av dess snabbhet och enkelhet. Programmet är skapat för medborgare utanför EU som gör en betydande investering på den spanska fastighetsmarknaden, och medför många fördelar.

Programmet erbjuder inte bara ett snabbt sätt att erhålla tilllstånd för att bo och arbeta i landet, utan den sökande har också rätt att ta med sig sin make och barn, vilket gör det till ett utmärkt alternativ för familjer.

Dessutom beviljas tillståndet initialt på 2 år innan det kräver förnyelse (till skillnad från de vanliga uppehållstillstånden som kräver förnyelse varje år). När denna period har löpt ut kan tillståndet förnyas för 5 år i taget.

När tillståndet väl har erhållits ger det möjlighet till fria resor inom Schengenområdet.

Det krävs inte att man är stadigvarande bosatt i Spanien för att behålla rätten till visumet, det är tillräckligt för den sökande att bara besöka landet en gång per år.

Till skillnad från alla andra visum är det också möjligt att ansöka om det direkt från Spanien utan att behöva lämna landet för att invänta resultatet. Det finns heller inget krav på att vara personligen närvarande för ansökningsprocessen – istället kan ett juridiskt ombud utses för att samla in dokumentationen och företräda sökanden inför de spanska myndigheterna.

Vem ansvarar för granskningen av ansökan?

Eftersom Golden Visa-processen regleras av en specifik lag som antagits för dessa ändamål (bland annat), regleras den inte av den allmänna immigrationsprocessen. Detta är anledningen till att processen kan skilja sig så mycket från de ordinarie ansökningsförfarandena, i enlighet med vad som angetts ovan. Men det är viktigt att notera att detta också innebär att ansökan inte behandlas av de allmänna immigrationskontoren, utan det finns istället en specialiserad avdelning i Madrid som ansvarar för ansökningar om Golden Visa: ”Enheten för Stora Företag och Strategiska Grupper”.

Vilka krav måste uppfyllas för att kunna ansöka om och erhålla ett Gyllene Visum?

För det första måste den sökande vara myndig (över 18) och vara medborgare i ett land utanför Europeiska unionen. Som nämnts ovan är programmet specifikt utformat för medborgare i länder utanför EU, för vilka det annars är mycket svårare att få uppehållstillstånd i Spanien.

Vidare måste den sökande ha ett rent belastningsregister, både i Spanien och i alla andra länder som denne har bott i under de senaste 5 åren.

Den sökande och alla de familjemedlemmar som denne planerar att ta med sig måste också ha en giltig sjukförsäkring i Spanien, för att bevisa att de inte kommer att utgöra en ekonomisk börda för det offentliga sjukvårdssystemet.

Av samma anledning måste den sökande också bevisa att denne har tillräckliga ekonomiska medel för att kunna försörja sig själv och eventuella familjemedlemmar de tar med sig under vistelsen i Spanien.

Och sist men inte minst har vi det huvudsakliga kravet, liksom själva syftet med existensen av Golden Visa-programmet: att göra en betydande investering i spansk egendom. Mer konkret, att göra en investering på 500 000 € eller mer i fastigheter belägna inom det spanska territoriet.

Hur man uppfyller investeringskravet.

Investeringen måste göras ur egen ficka, vilket innebär att man avseende detta belopp inte kan finansiera köpet med ett bolån. Om fastighetsköpet däremot överstiger 500 000 € kan man finansiera den återstående delen med ett bolån och fortfarande vara berättigad till visumet, så länge som minst 500 000 € av investeringen kommer från egna medel.

Detsamma gäller fastighetsköp som genomförs av gemensamma investerare, så länge varje investerare bidrar med minst 500 000€ till den totala köpesumman är samtliga berättigade att ansöka om visum. Det finns inget krav på att 500 000 € ska investeras i en enskild fastighet, utan rekvisitet kan uppfyllas genom att köpa två eller flera fastigheter, så länge som det totala värdet av investeringen överstiger gränsvärdet.

Och man behöver inte oroa sig om man redan har fullbordat sin investering men ännu inte ansökt om visum – det finns ingen tidsgräns från köptillfället till dess att visumansökan måste ha lämnats in. Så länge köpet genomfördes år 2014 eller senare, det år då lagen som reglerar Golden Visa-processen trädde i kraft, finns det inget hinder för att när som helst inleda ansökningsprocessen.

För att bevisa uppfyllandet av investeringskravet måste sökanden uppvisa dokumentation som styrker äganderätten till fastigheten, köpeskillingens belopp, samt att en tillräckligt stor del av densamma inte betalats med hjälp av bolån. I Spanien är det dokument som behövs ett aktuellt Intyg om Fastighetsinnehav och Inteckningar från motsvarande Fastighetsregister, för att bevisa äganderätten, köpeskillingen samt om det existerar inteckningar som belastar fastigheten eller ej. Baserat på innehållet i detta dokument fattar den behöriga myndigheten beslut om huruvida sökanden har uppfyllt minimikravet för att beviljas uppehållstillstånd.

Varför du bör göra din investering för ditt Golden Visa i Marbella.

Fastighetsmarknaden i Marbella och den omgivande Solkusten är full av möjligheter: oavsett om du letar efter en investeringsfastighet att hyra ut, en semesterbostad eller en permanent bostad finns det gott om alternativ. Med cirka 320 soldagar per år, stränder i världsklass och en rik kultur och gastronomi, har området de perfekta förutsättningarna för framgångsrika fastighetsinvesteringar.

När du ska investera i en fastighet i Spanien är det första och viktigaste steget att kontakta en advokat. Hos Franke & De la Fuente är vi experter på fastighetstransaktioner, och vi arbetar med hög integritet och plikttrogenhet för att värna om våra klienters intressen. Tveka inte att boka din första kostnadsfria konsultation hos oss, vi bistår dig gärna vid din första fastighetsinvestering i Spanien och hjälper dig att erhålla ditt Golden Visa!

Don’t forget to follow us on social media to keep up to date with all the latest news, Facebook, LinkedIn and Instagram.

Författare

Fredrik Werdelin