Rättsområden

Franke & de la Fuente är en advokatbyrå med fokus på fastighetstransaktioner.

Fastighetsinvestering

Som oberoende rådgivare och juridiska ombud vägleder och hjälper vi våra kunder i varje del av investeringsprocessen, vilket inkluderar marknads- och investeringsrådgivning.

Läs mer

Skatterätt

Vi är specialister på spansk och internationell skattelagstiftning för privatpersoner och företag. 

Läs mer

Privatklienträtt

Vi bygger starka och långvariga relationer mellan klienterna och advokaterna. 

Läs mer

Bolagsrätt

Med bolagsrätt avses den lagstiftning juridisk praxis som rör företag, eller teorin om företag. 

Läs mer

Arvsrätt

Som experter på internationella relationer företräder och hjälper vi våra klienter i alla frågor som rör arv och arvsrätt.

Läs mer

Spansk fastighetsrätt

Stadslagstiftning är en samling av lagstiftningar, riktlinjer, beslut och praxis som styr förvaltningen och utvecklingen av stadsmiljön. 

Läs mer

Låt oss berätta mer!

Fyll i vårt kontaktformulär så att vi får veta mer om dig.

Kontakta oss