Arvsrätt

Juridiska tjänster

Franke & de la Fuente är en advokatbyrå med fokus på arvsrätt.

Som experter på internationella relationer företräder och hjälper vi våra klienter i alla frågor som rör arv och arvsrätt.

På vår byrå är arvsrätten nära kopplad till civilrätt, stadsrätt och tillämpliga skatter. Ett arvskifte i hemlandet påverkar ofta klientens civila och skattemässiga situation i Spanien. Detta är en av anledningarna till att vi alltid rekommenderar våra klienter att underteckna ett spanskt testamente, som reglerar alla spanska tillgångar.

Ett rättsligt förfarande för arv kräver inte bara ett korrekt rättsligt genomförande utan också respekt för de inblandade i en ofta svår tid.

I samband med att klienten söker råd om arvsrättsliga frågor ställs också frågor om försäljning av tillgångar, avslutande av bankkonton och andra administrativa åtgärder. Franke & de la Fuente har gedigen erfarenhet av att hjälpa klienten i alla avseenden.

Låt oss berätta mer!

Fyll i vårt kontaktformulär så att vi får veta mer om dig.

Kontakta oss