Privaträtt

Juridiska tjänster

Franke & de la Fuente är en advokatbyrå med fokus på privaträtt.

Vi bygger starka och långvariga relationer mellan klienterna och advokaterna. Många av våra klienter använder oss som deras familjeadvokat och vi agerar som sådana  när särskilda behov uppstår.

Varje ny klient är en ny relation. Ibland ger vi klienten juridisk hjälp i mindre ärenden och ibland arbetar vi med stora eller pågående projekt. Oavsett ärendets karaktär handlar det om mötet med klienten. Förtroende betyder allt. När det finns ett förtroende och en konfidentiell relation kan klienten anförtro oss privata omständigheter som kan behöva juridisk uppmärksamhet eller vänliga råd.

Som internationell advokatbyrå har vi klienter från hela världen. Olika språk, kulturer och traditioner. Som internationella advokater måste vi ha kunskap om rättsliga principer i andra länder som gör att vi kan hjälpa klienterna i alla frågor och inte bara i gällande spansk lagstiftning.

Låt oss berätta mer!

Fyll i vårt kontaktformulär så att vi får veta mer om dig.

Kontakta oss