Stadsrätt

Juridiska tjänster

Franke & de la Fuente är en advokatbyrå med fokus på spansk fastighetsrätt.

Stadslagstiftning är en samling av lagstiftningar, riktlinjer, beslut och praxis som styr förvaltningen och utvecklingen av stadsmiljön. Sakkunskap inom detta rättsområde är avgörande för att ge lämpliga och korrekta råd för alla fastighetsinvesteringar. Kunskap om den allmänna stads- och detaljplanen för varje kommun är avgörande för att undvika fällor och missförstånd när klienten ska investera i en fastighet eller en entreprenör som ska starta en rörelse.  Stadsplanen för Marbella är ett särskilt kapitel för alla yrkesverksamma på kusten. Den nuvarande planen är från 1986. En ny plan beslutades den 25 februari 2010, men den upphävdes av Högsta domstolen 2015. Som en följd av detta återinfördes planen från 1986. En ny plan håller på att utarbetas.

För att genomföra en korrekt due diligence av en fastighet eller mark krävs ibland en rapport från en arkitekt. Rapporten kan vägleda köparen om vad som kan byggas, hur mycket och inom vilken tidsram. Franke & de la Fuente agerar som oberoende rådgivare för investerare och köpare i alla aspekter av köpet, vilket kräver grundlig kunskap och förståelse för alla relevanta stadslagstiftningar och lokala föreskrifter.

Låt oss berätta mer!

Fyll i vårt kontaktformulär så att vi får veta mer om dig.

Kontakta oss