Bolagsrätt

Juridiska tjänster

Franke & de la Fuente är en advokatbyrå med fokus på bolagsrätt.

Med bolagsrätt avses den lagstiftning och juridisk praxis som rör företag, eller teorin om företag. Vi företräder företag i frågor som rör hela företagets livscykel och i samtliga bolagsrättsliga frågor. 

Företag är, när allt kommer omkring, skapade av människor. Människor med ambitioner, planer och visioner. Franke & de la Fuente byggs upp av ett team av jurister som ägnar sig åt att hjälpa och ge råd till människorna bakom dessa företag för att de ska kunna förverkliga sina planer, drömmar och visioner. Ibland måste vi agera och skydda våra klienter i deras affärsverksamhet.

Men lika ofta vägleder vi våra kunder och företagare genom det juridiska landskapet i syfte att underlätta processer och efterlevnad inom företaget och frigöra tid för det viktigaste. Att göra bra affärer. Våra klienter driver en mängd olika företag på Costa del Sol och denna advokatbyrå är inte bara utrustad med de juridiska verktygen för att optimera deras verksamhet utan även med nätverket för att skapa nya affärsmöjligheter. Vi är jurister, men också själva entreprenörer med förståelse för de utmaningar och ansträngningar som krävs för att skapa ett blomstrande företag.

Låt oss berätta mer!

Fyll i vårt kontaktformulär så att vi får veta mer om dig.

Kontakta oss