Gå tillbaka

Nya regler för korttidsuthyrning i Andalusien

Det spanska turistministeriet håller på att utarbeta ett nytt dekret om turistlägenheter (AT) och turistboenden (VFT).

Vi tar vårt arbete på stort allvar. Och en advokat bör alltid hålla sig uppdaterad om nya förordningar inom sitt område. Vi arbetar på en marknad som ständigt förändras och genom våra insatser har våra klienter alltid korrekt och uppdaterad information innan de fattar ett beslut om att investera. Läs vidare för mer användbar information.

Vad du behöver veta om de nya bestämmelserna om korttidsuthyrning: Ny förordning om turistboenden (har ännu inte trätt i kraft).

Den viktigaste nyheten i föreskrifterna om korttidsuthyrning i Andalusien är att en ägare endast kommer att kunna driva två turistboenden (VFT), antingen direkt eller genom ett förvaltningsbolag. Dessa bolag kommer att omfattas av samma begränsning att driva högst två boenden per ägare, med samma syfte att förhindra stora ekonomiska aktörer från att använda denna typ av boende genom en tredje part.

Dessa företag måste lämna in en ”declaración responsable”, som kommer att registreras i Andalusiens turistregister. På så sätt kommer VFT-förvaltningsbolagen att regleras som ägare till driften av flera av dessa boenden. Detta kommer att göra driften av bostäderna mer professionell och underlätta förbindelserna med turistförvaltningen.

Förutom nya bestämmelser om korttidsuthyrning skulle en rad krav träda i kraft som hittills inte varit obligatoriska. När hela bostaden hyrs ut får den till exempel inte ha mer än 15 bäddar, och när det gäller uthyrning av rum får det inte ha mer än sex bäddar totalt, och i båda fallen får det inte finnas mer än fyra bäddar per rum, varav två måste vara sängar som inte är våningssängar. Två konvertibla platser i vardagsrummet är tillåtna i bostäderna.

Föreningen AVVAPro (Association of Professionals of Tourist Homes and Apartments of Andalucía) förbereder nu ett klagomål mot dekretet som ska lämnas in före den 12 maj. De hävdar att det kriminaliserar sektorn och strider mot den privata äganderätten.

Beslut som fattades i februari 2022 av domstolen i Cordoba i Andalusien om att föreningar inte kan förbjuda korttidsuthyrning.

En annan sida av de nya bestämmelserna om korttidsuthyrning är att domaren för Cordobas domstol nummer sju kom fram till att en förening kan reglera samexistensen för att minska olägenheter, men att den inte har befogenhet att förbjuda att en fastighet hyrs ut i turistsyfte, eftersom rätten till privat egendom och näringsfrihet är grundläggande rättigheter som inte kan begränsas.

Därför anser domaren att turistuthyrning i första hand inte utgör en störande verksamhet, men att det är möjligt att en oregelbunden användning av turistlägenheten av kan bli en olägenhet för resten av grannarna. Med hänsyn till detta menar domaren att lösningen finns i fastighetslagen, som i artikel 7.2 anger möjligheten att frånta ägaren möjligheten att använda fastigheten i upp till tre år när det förekommer oväsen eller olägenheter av en viss omfattning.

Domaren förklarade att man inte kan anta att olägenheter ska förekomma, utan att det är nödvändigt att vänta på att de inträffar och att man då, i särskilda fall, kan förbjuda ägaren att använda fastigheten som turistboende, men i övrigt kan inte korttidsuthyrningslicenser förbjudas av föreningen.

Det är viktigt att betona att dessa förordningar ännu inte har trätt i kraft, men om de kommer att träda i kraft kan de sätta en viss begränsning på hyresinvesteringar. Investerare kan behöva organisera sina portföljer i S L-bolag eller ha en tydlig och definierad strategi för sina framtida investeringar. Kontakta Franke & de la Fuente för att diskutera detta ytterligare. Och glöm inte att följa oss på sociala medier: Facebook, Linkedin, och Instagram

Vi ses i nästa artikel!

Författare

Raquel Parrado